Kreative Trøndelag
Åfjord VGS > Ressurssenter > Sikkerhetskurs for maskinførere

Sikkerhetskurs for maskinførere

Sikkerhetskurs for maskinførere - teorikurs

Kurs 19.-21. januar 2018 ÅFJORD (helgekurs)

Sted: Åfjord videregående skole
Start kl 08.30

Påmelding senest 10. januar
Kurset settes opp i samarbeid med MEF, og gjennomføres under forutsetning av tilstrekkelig antall deltakere.

Påmelding og info: tlf 72811130, epost

Petter graver

Sikkerhetskurs for anleggsmaskinfører (32t)
Kurset gir førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner. Teorikurset er obligatorisk for alle som skal kjøre masseforflyttingsmaskiner med større motoreffekt enn 15 kW (20,4 Hk).
Mål

Deltakerne skal:

 • Ha grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner.

Delmål

Deltakerne skal:

 • Kunne forklare funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på masseforflyttingsmaskiner.
 • Kunne vise viktige kontrollpunkter før, under og etter bruk.
 • Kunne bruke ulike betjeningsinnretninger for aktuell masseforflyttingsmaskin.
 • Kunne vise hvordan hovedtypene av masseforflyttingsmaskiner skal stilles opp og betjenes riktig og sikkert.
 • Kunne utføre løfting av last på en sikker måte og kjenne til krav vedrørende slangebruddsventil.
 • Kunne bruke løfteredskap på en sikker måte i forhold til valg, brukskontroll og anhuking.
 • Kunne forklare prinsipper for montering, og sikker bruk av ekstrautstyr på aktuelle masseforflyttingsmaskiner.
 • Kunne forklare hvordan masseforflyttingsmaskiner skal sikres under transport.
 • Kjenne til arbeidsområdene for masseforflyttingsmaskiner og vite hvilke forholdsregler som gjelder for faresoner og stabilitet.
 • Kjenne til de viktigste bruksområdene for aktuelle masseforflyttingsmaskiner.

Hvem kan delta?
 • Alle som skal kjøre masseforflyttingsmaskiner (eleven må være fylt 18 år for å få utstedt kompetansebevis).
 • Gode norskkunnskaper er en forutsetning for å delta på kurset.

I tillegg til den teoretiske delen på 32 timer, må man ha 40 timers praktisk opplæring for hver maskintype.

HIstorikk 2017-2016-2015:
Helgekurs 20.-22.01.2017
Helgekurs  8.-10. april 2016.
Helgekurs  i samarbeid med MEF (Maskinentreprenørenes forbund) sist gjennomførtfredag 30.1.15 kl 09.00, lørdag 31.1. og søndag 1.2.2015


Utskriftsvennlig versjon 

Del